Стратегия и Цели

Стратегията на Дружеството следва линията на придобиване-строителство-продажба/отдаване под наем на недвижими имоти, главно жилищни сгради, складови, офис и търговски площи с фокус в областите София-град и София-област.

Основната цел на инвестиционната дейност на Дружеството е насочена към нарастване на стойността на активите, при запазване и увеличаване на размера на собствения капитал, от което главни бенефициенти са инвеститорите/акционерите в „Инфинити Капитал“ АД. Това ще се осъществи чрез:

  • Активно търсене и последващо управление на инвестиционните възможности ;
  • Ефективно разпределение и управление на риска;
  • Гъвкавост при набирането на финансиране, както и гъвкавост при циклите на продажбите на имотите/отдаването им под наем.

Структура

Екип

Свържете се с нас

Благодарим ви, че се свързахте с нас!
There was an error trying to send your message. Please try again later.