ЗА НАС

„Инфинити Капитал“ е акционерно дружество, инвестиращо в недвижими имоти, със седалище и адрес на управление в град София. „Инфинити Капитал“ АД е акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското законодателство. Дружеството се специализира в стратегически покупки и придобивания на парцели, с добра възвръщаемост, във всички сектори на пазара на недвижими имоти в България. Основният фокус на Дружеството е изграждането на жилищни сгради на новопридобитите парцели, като цели след това да ги продаде. Приоритетните пазари, на който дружеството ще оперира, са София-град и София-област.