ЦЕЛИ

 

Дружеството ще инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в строителство и въвеждане в експлоатация на нови сгради на територията на Република България.

С цел намаляване на несистематичния риск за акционерите, „Инфинити Капитал“ АД планира да изгради динамичен и добре диверсифициран портфейл от проекти, всеки в отделна дъщерна компания. В последствие всеки един проект ще бъде продаден на целевия клиент, а набраните средства ще бъдат реинвестирани в текущи проекти собственост на Дружеството или в нови потенциални такива.

Основната цел на Дружеството е да мащабира активите си по възможно най-бързия и ефективен път. Следвайки тази цел, Дружеството ще реинвестира печалбата от всеки един проект, в по-голям и по-мащабен такъв или в няколко различни. Усилията на Дружеството са насочени към реализиране на възвращаемост за инвеститорите, дългосрочно изпреварваща алтернативните инвестиции в секторът на недвижими имоти, като тази доходност ще е постигната при балансирано разпределение на риска.

Към момента дружеството инвестира в затворен комплекс от 14 еднофамилни къщи в близост до гр.София и активно работи върху договарянето на още няколко проекта. Повече информация за комплекс Гурмазово Хаус може да намерите в линка отдолу.