Infinity Capital

Новини

21.02.2020 г. „Бизнес план – Инфинити капитал“

23.03.2020г. Първо вдигане на капитала на „Инфинити Капитал”

Уебинар 18.06.2020г. Инвестиция в недвижими имоти чрез „Инфинити Капитал”

Уебинар 21.11.2020. Възможности за инвестиция чрез “Инфинити Капитал” АД

„Инфинити Капитал“ е акционерно дружество, инвестиращо в недвижими имоти, със седалище и адрес на управление в град София. „Инфинити Капитал“ АД е акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското законодателство.

Дружеството се специализира в стратегически покупки и придобивания на парцели, с добра възвръщаемост, във всички сектори на пазара на недвижими имоти в България. Основният фокус на Дружеството е изграждането на жилищни сгради на новопридобитите парцели, като цели след това да ги продаде. Приоритетните пазари, на който дружеството ще оперира, са София-град и София-област.